• Shahir Anna Bhau Sathe
    Mahavidyalay , Mukhed
Sasm Mukhed